Zalo thu phí và câu chuyện kinh doanh: Nếu chỉ 3% người dùng Zalo chịu trả phí 5…

Zalo thu phí và câu chuyện kinh doanh: Nếu chỉ 3% người dùng Zalo chịu trả phí 5.500 VND / ngày thì ông chủ VNG có thể thu về gần 5.000 tỷ đồng/nămSource