Xin chào đại gia đình #Nghiện #Nhà. Em tàu ngầm trong nhóm cũng đã lâu, sau khi …

Xin chào đại gia đình #Nghiện #Nhà. Em tàu ngầm trong nhóm cũng đã lâu, sau khi học hỏi được những kinh nghiệm từ trên nhóm nay em xin chia sẻ một số góc trong ngôi nhà của mình sau khi hoàn thành
Mỗi chúng ta đều có mục tiêu riêng để theo đuổi và đây là mục tiêu của vk ck em sau hơn 4 năm. Em xin phép chia sẻ niềm vui đó lên nhóm ạSource