Vào ngày 16 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Lưu Thị Thu Trang và bị đơn là ban quản trị chung cư 24AB và Công ty CP dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia.

Xét Xử Vụ Chung Cư Không Mở Nước Cho Cư Dân
Xét Xử Vụ Chung Cư Không Mở Nước Cho Cư Dân

Bà Trang cho biết bà bị ban quản trị chung cư 24AB cắt nước sinh hoạt từ ngày 23 tháng 1 năm 2024 đến ngày 12 tháng 2 năm 2024, gây thiệt hại cho bà và gia đình. Theo ban quản trị chung cư 24AB, bà Trang bị cắt nước do bà nợ phí bảo trì. Tuy nhiên, bà Trang cho rằng bà đã đóng đầy đủ phí bảo trì và có bằng chứng xác thực.

Bà Trang cho biết bà đã nhiều lần đề nghị ban quản trị giải trình về việc sử dụng quỹ bảo trì nhưng không được ban quản trị cung cấp thông tin đầy đủ. Bà nghi ngờ ban quản trị sử dụng quỹ bảo trì không đúng mục đích. Bà Trang cho rằng một số điều khoản trong quy chế chung cư 24AB trái quy định của pháp luật về nhà chung cư.

Tại tòa, đại diện ban quản trị chung cư 24AB xác nhận đã cắt nước sinh hoạt của bà Trang. Tuy nhiên, đại diện ban quản trị cho biết bà Trang bị cắt nước do bà nợ phí bảo trì. Bà Trang trình bày các bằng chứng chứng minh bà đã đóng đầy đủ phí bảo trì. Bà Trang cũng cho biết bà đã nhiều lần đề nghị ban quản trị giải trình về việc sử dụng quỹ bảo trì nhưng không được ban quản trị cung cấp thông tin đầy đủ.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng quy chế chung cư 24AB có một số điều khoản trái quy định của pháp luật về nhà chung cư. Chủ tọa yêu cầu ban quản trị giải thích thuật ngữ “ngưng dịch vụ dẫn truyền nước” theo từ điển tiếng Việt. Đại diện ban quản trị giải thích rằng thuật ngữ “ngưng dịch vụ dẫn truyền nước” có nghĩa là cắt nước sinh hoạt. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cho rằng thuật ngữ này không phù hợp và có thể gây hiểu lầm. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử quyết định tạm ngưng phiên tòa. Lý do là vì nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa bà Lưu Thị Thu Trang và ban quản trị chung cư 24AB và Công ty CP dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia đã tạm ngưng vì nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện. Tòa án sẽ thông báo thời gian mở lại phiên tòa sau. Vụ việc trên là một ví dụ điển hình về tranh chấp giữa cư dân và ban quản trị chung cư. Tranh chấp này xuất phát từ việc ban quản trị chung cư cắt nước sinh hoạt của cư dân do cư dân nợ phí bảo trì. Tuy nhiên, cư dân cho rằng ban quản trị sử dụng quỹ bảo trì không hợp lý và quy chế chung cư trái luật.

Vụ việc này cũng cho thấy những bất cập trong việc quản lý nhà chung cư hiện nay. Một số ban quản trị chung cư chưa thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, dẫn đến nhiều tranh chấp với cư dân.