Với trường hợp đặt cọc HĐMB đất trong thời gian chờ công chứng mà người bán mất …

Với trường hợp đặt cọc HĐMB đất trong thời gian chờ công chứng mà người bán mất thì xử lý như thế nào nhỉ ?
Xin thắc mắc đến quý anh chị 🧐Source