Với 27.2 điểm có điên mới học ngành bất động sản… Với 27.2 điểm bạn có thể lự…

Với 27.2 điểm có điên mới học ngành bất động sản…

Với 27.2 điểm bạn có thể lựa chọn khá nhiều ngành khác như Ngân hàng, tài chính, kiến trúc, xây dựng…

Sau khi học xong những ngành này nếu thích làm bất động sản bạn đi học thêm vài chứng chỉ khác vẫn có thể làm bất động sản được… nếu ngành bất động sản không phù hợp bạn vẫn có một cái nghề khác để kiếm sống còn học ngành bất động sản không thì nếu thị trường biến động sẽ rất khó cho bạn…

Nếu muốn làm trong các cơ quan nhà nước thì bạn có thể học ngành Quản Lý Đất Đai hoặc ngành Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường…
Source