Vẫn biết điều hòa lộ là rất xấu nhưng thôi, lắp một cái thổi từ trong ra ngoài t…

Vẫn biết điều hòa lộ là rất xấu nhưng thôi, lắp một cái thổi từ trong ra ngoài tiết kiệm đáng kể tiền điện rồi.

Đứng bếp nóng, chạy ra ngoài hít hơi điều hòa rồi chạy vô nấu tiếp. Game là dễ.Source