Tôi yêu sự giản đơn ,tôi yêu nó chính vì vậy tôi đã khác cho nó một chiếc áo mới…

Tôi yêu sự giản đơn ,tôi yêu nó chính vì vậy tôi đã khác cho nó một chiếc áo mới đầy thơ mộng ….
Bạn thấy sao ? Hãy chia sẻ cảm nhận cùng tôi nhé !Source