Toàn cảnh ngôi nhà, lúc này trụ cổng chưa được sơn vì mưa nắng thất thường, đừng…

Toàn cảnh ngôi nhà, lúc này trụ cổng chưa được sơn vì mưa nắng thất thường, đừng ai để ý hàng rào kia nhé vì đó là kết quả của việc nhà em hết tiền 😭Source