**Tìm Khách Net Chi Bằng Tự Làm Net Mình – Quản Lý Bản Thân Và Công Việc Theo IS…

**Tìm Khách Net Chi Bằng Tự Làm Net Mình – Quản Lý Bản Thân Và Công Việc Theo ISO**

—————

Có lẽ không nhiều người làm môi giới mà rườm rà nhiều thứ như mình. Nhận sản phẩm – bán – nhận tiền. Thế là ok rồi

Tuy nhiên. Theo cá nhân mình. Như bao nghề khác. Nghề môi giới cũng cần chỉn chu và cải tiến liên tục nếu muốn tồn tại

————-

– Anh em trong nghề thường hay có tư duy “đánh giá khách hàng” hoặc “đánh giá sản phẩm”. Điều này là đúng nhưng chưa đủ

– Chúng ta cần thêm 1 vòng nữa là “đánh giá chính mình”. Và phải làm điều này liên tục như 1 vòng lặp vô hạn trong mỗi giao dịch, mỗi bước đi ( Này là theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng và quản lý nhân sự theo ISO)

————

– Đánh giá chính mình như thế nào? Ví dụ:

+ Một khách hàng hỏi quá nhiều nhưng không mua. Trước khi đánh giá khách hàng đó có net hay không thì đánh giá lại sản phẩm của mình có tốt hay không

+ Nhận quá nhiều sản phẩm giá cao, không bán được. Trước khi đánh giá thị trường bị ảo hay không thì đánh giá lại nguồn nhận sản phẩm của mình có chuẩn hay không

+ Bị luồn cò. Trước khi đánh giá người luồn mình xấu hay tốt thì đánh giá lại bản thân mình có gì thiếu sót mà để khách không đi qua mình mà phải đi qua người khác

+ Bị trục trặc. Trước khi đánh giá xem có ai làm khó thì đánh giá xem mình đã sai bước nào

————–

Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Khi ta đã làm net chính mình. Mình tin sự net của sản phẩm hay khách hàng sẽ tự động đi tới

Những chia sẻ của mình rút ra từ sự “sai” của chính mình chứ không phải từ sự đúng.

Mình cũng đã từng sai, đang sai và sắp tới vẫn có thể tiếp tục sai cái gì đó. Tuy nhiên chúng ta luôn có cơ hội để tự đánh giá lại và sửa chữa, cải tiến. Điều quan trọng là ta dám nhìn nhận thẳng vào vấn đề. Không né tránh hay bao biện cho chính mình

————

**Chúc mọi người thành công**
Source