Tiến độ Aqua City lên tốt quá nhỉ?… quý 4 này bàn giao giai đoạn 1 rồi thị trư…

Tiến độ Aqua City lên tốt quá nhỉ?… quý 4 này bàn giao giai đoạn 1 rồi thị trường chuyển nhượng cũng tương đối sôi nổi…Source