Thống đốc giải thích việc độc quyền thương hiệu vàng miếng quốc gia


8h25

Lo 2 triệu tỷ đồng vay cấp bù lãi suất ‘rót’ vào lĩnh vực rủi ro

Ông Hoàng Văn Cường, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính ngân sách chất vấn về gói hỗ trợ lãi suất vay 2% trị giá khoảng 40.000 tỷ đồng của ngành ngân hàng. Tức là sẽ có khoảng 2 triệu tỷ đồng được giải ngân từ chương trình vay này. Ông hỏi về giải pháp để kiểm soát dòng vốn này, ngăn nó đi vào các lĩnh vực rủi ro.

Ông cũng muốn biết Ngân hàng Nhà nước có giải pháp nào để các doanh nghiệp có khoản nợ cũ, hiện không có tài sản đảm bảo, nhưng có phương án kinh doanh tốt, thuộc nhóm cần được phục hồi… tiếp cận được gói hỗ trợ cấp bù lãi suất này.

Giải trình sau đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giải thích, gói hỗ trợ lãi suất 2% được người dân, để thiết kế các quy định đảm bảo triển khai thuận lợi, hạn chế khó khăn, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, cùng các bộ, ngành đã họp bàn nhiều cuộc.

Hai nhóm đối tượng được vay: một là doanh nghiệp, tổ chức thuộc một số ngành, lĩnh vực theo Nghị định 27 của Chính phủ. Hai là đối tượng có nhu cầu vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân…

Các bộ, ngành liên quan tham gia trong khâu quyết toán, và sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước trước khi Bộ Tài chính quyết toán khoản vay này.

Doanh nghiệp có khoản nợ cũ, hiện không có tài sản đảm bảo, các nào tiếp cận gói hỗ trợ này hay không? Bà Hồng thông tin, gói cho vay hỗ trợ này nằm trong chương trình phục hồi, phát triển kinh tế thì phải là doanh nghiệp có khả năng trả nợ, phục hồi. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải cho vay đúng đối tượng. Tức là dù trong ngành, lĩnh vực được vay nhưng doanh nghiệp đó sẽ không thể vay nếu không có khả năng trả nợ và phục hồi. Việc này nhằm đảm bảo dòng vốn đi vào đúng đối tượng cần.


Source link