Theo cập nhập của DNailis thì dự án Gem Sky Word Long Thành sổ con từng lô đã đư…

Theo cập nhập của DNailis thì dự án Gem Sky Word Long Thành sổ con từng lô đã được cấp cho CDT từ tháng 2/2021.
Nhưng theo ghi nhận của nhiều khách hàng thì hiện họ chưa được sang tên dù mong muốn được nhận sổ sớm.

Source