Thêm một thành viên HĐQT FLC từ nhiệm

FLC cho biết ông Lã Quý Hiển, người từng làm kế toán trưởng giai đoạn 2016-2017, vừa xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

Hiện tại, ông Lã Quý Hiển cũng là Phó tổng giám đốc FLC. Trước đó, ông làm trưởng ban tài chính, kiêm kế toán trưởng của doanh nghiệp này giai đoạn 2016 – 2017. Sau khi ông Hiển từ nhiệm, HĐQT của FLC chỉ còn 2 người là Chủ tịch Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc, kiêm thành viên HĐQT.

FLC cho biết HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Hiển tại phiên họp gần nhất. Trước đó, phiên họp bất thường hôm 10/6 của FLC để bàn về nhân sự đã không thể tổ chức do tổng số cổ đông tham dự chỉ chiếm 33,7% vốn điều lệ, không đạt điều kiện trên 50% để có thể tổ chức họp theo Luật Doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, tại phiên họp này FLC sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung. Đồng thời, công ty sẽ bầu 2 người thay thế, trong đó có 1 người là thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Phiên họp bất thường lần 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 2/7. Theo quy định, phiên họp lần hai chỉ có thể diễn ra nếu số cổ đông tham gia nắm giữ trên 33% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến nay, FLC cũng vẫn chưa công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT.

Anh Tú


Source link