The Marq ủng hộ Quỹ ‘Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc’ 2022


Muôn đời nay, với mỗi người con dân đất Việt, biển đảo luôn là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước luôn thấm đẫm máu xương của biết bao thế hệ.


Source link