Thập đại ác nhân trong giới BĐS… ai đã từng ăn đòn của các chủ đầu tư ác nhơn th…

Thập đại ác nhân trong giới BĐS… ai đã từng ăn đòn của các chủ đầu tư ác nhơn thì cmt giải toả bức xúc cũng là chia sẽ kinh nghiệm cho ae… theo các bác là ai??? Mình trước top 1: ÉP LỜ XÊ..
Top 2: C.T gờ rúp
top 3: mời các bácSource