Thạnh Xuân 22, gần Chợ Minh Phát Nhà mình có cột(không phải màu xanh), nhà hàn…

Thạnh Xuân 22, gần Chợ Minh Phát

Nhà mình có cột(không phải màu xanh), nhà hàng xóm tự đập không thông báo, mình không chứng kiến, họ nhờ cty đo đạc cắm mốc đánh dấu lên cột và nền nhà mình. So với 2 nhà bên cạnh, nhà mình xây sau, giờ họ đập xây mới. Sau khi đo đạc lại mình thiếu mấy phân bề ngang. Cứ cho họ cắm mốc đúng đi thì cách họ đổ móng không cốt pha liệu có ngăn cách nền và tường của mình, như vậy có ổn không mọi người.
P/s: Mình định ngày mai liên hệ thanh tra xây dựng phường.
Source