Thành phố Thủ Đức có diện tích tự nhiên gần 212 km2, dân số hơn 1,2 triệu người,…

Thành phố Thủ Đức có diện tích tự nhiên gần 212 km2, dân số hơn 1,2 triệu người, được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức gồm 34 phường.

Nằm ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, thành phố Thủ Đức được đánh giá có cơ cấu hạ tầng cơ bản thuận lợi để kết nối, hợp tác phát triển kinh tế với các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để tạo ra các sản phẩm mang hàm lượng khoa học, công nghệ cao. Thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 7% GDP của cả nước.

Theo UBND TP HCM, mục tiêu cốt lõi của thành phố Thủ Đức là trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của TP HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về quy hoạch, thành phố Thủ Đức sẽ có 8 khu vực trọng tâm gồm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Khu công nghệ cao, Khu Đại học Quốc gia, Khu Tam Đa – Long Phước, Khu đô thị Trường Thọ, Khu cảng quốc tế Cát Lái, Trung tâm khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Nơi đây cũng được kỳ vọng sẽ hình thành các chuỗi giá trị gia tăng từ nghiên cứu khoa học, ứng dụng, thiết kế sản phẩm, sản xuất sản phẩm phụ trợ, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, tiêu thụ và cung ứng sản phẩm dịch vụ.

Đây còn là môi trường sinh sống, học tập, làm việc của các chuyên gia, nhà khoa học, lao động có trình độ cao, là địa bàn triển khai đề án Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP HCM.

Để đáp ứng kỳ vọng đó, ngay từ đầu năm 2021 lãnh đạo TP HCM đã ban hành nhiều quyết định trong đó có sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ chính sách đối với trường hợp dôi dư khi tổ chức chính quyền đô thị, thành lập thành phố Thủ Đức.

UBND TP HCM cũng đã ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND thành phố Thủ Đức, UBND quận, UBND phường, từng bước chuẩn hóa quy chế làm việc của từng cấp, chuẩn hóa tên gọi và số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Thủ Đức.

Trong năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức đạt 10.350 tỷ đồng (đạt 124% so chỉ tiêu).

Tiến độ thực hiện giải ngân các công trình đạt 96,43%, có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 62.255 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 41.320 doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP HCM, năm 2021 thành phố Thủ Đức đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với 47 trường hợp là công chức, người lao động. Năm 2022 thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục tổ chức, sắp xếp, bố trí đối với 182 trường hợp còn lại.

UBND thành phố Thủ Đức đã chủ động trong công tác rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với phẩm chất, năng lực và tiêu chuẩn, điều kiện vị trí công tác mới, kịp thời phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình mới.

Về công tác quy hoạch, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM Nguyễn Thanh Nhã cho biết: Hiện nay do TP HCM đang lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060 nên đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đang được tiến hành song song, dự kiến năm 2022 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức tầm nhìn đến năm 2040.
Source