Tây Nam bộ: Đâu là giai đoạn vàng cho sự trỗi dậy của thị trường BĐS?


Thời gian gần đây, thông tin về thị trường BĐS Tây Nam bộ xuất hiện liên tục trên mặt báo, nhiều lợi thế vùng được đưa ra phân tích. Có những minh chứng cụ thể về hạ tầng là chìa khóa vàng hứa hẹn mở ra thời kỳ mới cho cả khu vực.


Source link