Tag Archives: tiến độ shophouse tố hữu

Tiến độ dự án Shophouse 24h Tố Hữu

Tiến độ Shophouse Tố Hữu ngày 25/09/2017 Dự án Nhà phố thương mại 24h Tháng