Tag Archives: tiến độ Manhattan Tower

Tiến độ dự án Manhattan Tower 21 Lê Văn Lương

Tiến độ dự án Manhattan Tower tháng 07/2018 Dự án đã hoàn thành tầng 08