Tag Archives: tiến độ dự án green pearl

Dự án Green Pearl 378 Minh Khai chính thức cất nóc

Ngày 23/09/2018, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phong Phú – Daewon – Thủ