Tag Archives: roman plaza

Hình ảnh sa bàn và căn hộ mẫu tại dự án Roman Plaza

Dự án Roman Plaza cao cấp bậc nhất phía Tây thủ đô Vào ngày 24/09/2017,

Roman Plaza hót nhất khu vực phía Tây Hà Nội

ROMAN PLAZA – KHƠI NGUỒN MẠCH SỐNG THỊNH VƯỢNG Trí minh tựa nhật – Tinh