Tag Archives: nhập trạch lấy ngày

Thủ tục về nhà mới cần làm những gì ?

 Tiendochungcu Lễ nhập trạch là nghi lễ quan trọng và có truyền thống của dân