Tag Archives: nhà xã hội

Ai được hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội?

Theo Điều 49 Luật nhà ở năm 2014 quy định về những đối tượng được