Tag Archives: mệnh hỏa

Tản mạn về mệnh – Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

Con người khi vừa được sinh ra thì đều có 1 Sinh Mệnh và Cung