Tag Archives: luật bđs

Những chiêu trò “lách” thuế trong chuyển nhượng bất động sản

[𝑵𝒈𝒉𝒊̣𝒄𝒉 𝒍𝒚́ 𝒕𝒉𝒖𝒆̂́] 𝑩𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̂𝒖 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒔𝒐𝒂́𝒕 𝒕𝒉𝒖𝒆̂́; 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄

Những điểm cơ bản về luật kinh doanh bất động sản mới nhất

TIENDOCHUNGCU.COM – Luật kinh doanh bất động sản 2017 có nhiều sửa đổi, bổ sung một