Tag Archives: green

Dự án Green Pearl 378 Minh Khai đã có bảo lãnh ngân hàng

SHB bảo lãnh dự án Green Pearl 378 Minh Khai Giá trị hạn mức bảo