Tag Archives: goldora plaza nhà bè

Đánh giá dự án Goldora Plaza 26 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè

Tổng quan dự án Goldora Plaza Dự án được thiết kế thành một khối hình