Tag Archives: flc garden city chậm tiến độ

Tiến độ FLC Garden City Đại Mỗ tháng 06/2018

Tiến độ xây dựng FLC Garden City Đại Mỗ tháng 06/2018 Về cơ bản tiến