Tag Archives: dự án roman plaza

Hình ảnh sa bàn và căn hộ mẫu tại dự án Roman Plaza

Dự án Roman Plaza cao cấp bậc nhất phía Tây thủ đô Vào ngày 24/09/2017,