Tag Archives: Đoạn tuyến vành đai 3 5 từ QL6

Chỉ giới vành đai 3,5 đoạn Quốc lộ 6 đến cầu Ngọc Hồi

Đoạn tuyến vành đai 3,5 từ QL6 đến điểm giao với cầu Ngọc Hồi có