Tag Archives: chung cư thiên niên kỷ

Vì sao tòa tháp thiên niên kỷ bỏ hoang hơn 10 năm ?

Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ sau 10 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành. Không