Dự kiến vào tháng 10/2023, Quốc hội sẽ thông qua sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh Doanh Bất Động Sản. Đây được coi là một cột mốc quan trọng sẽ có tác động lớn đến thị trường bất động sản. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho biết rằng ba luật này sẽ tích cực ảnh hưởng đến thị trường trong nước.

Theo ông Hoàng Hải, việc sửa đổi và bổ sung một số quy định trong Luật Nhà ở như quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, quyền mua và sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài sẽ có tác động tích cực trong việc thể hiện vai trò và trách nhiệm của Nhà nước. Điều này tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với tài sản là nhà ở và khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài. Luật Nhà ở cũng giúp khai thác tối đa các quyền tài sản, bảo đảm lợi ích cho chủ sở hữu và thúc đẩy các hoạt động đầu tư, giao dịch liên quan đến nhà ở. Nó cũng đóng góp vào phát triển nhà ở và đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tránh tình trạng thị trường phát triển quá nóng và bất thường, gây lạm phát kinh tế.

Hoang Hai

Sửa đổi và bổ sung các quy định về hình thức sử dụng đất cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia dự án, tạo nguồn cung nhà ở thương mại dồi dào và giúp hạn chế các chủ đầu tư yếu kém về năng lực khi thực hiện dự án. Ngoài ra, sửa đổi Luật nhà ở cũng hoàn thiện hệ thống tài chính nhà ở theo hướng ổn định và dài hạn, giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và đảm bảo nguồn vốn phát triển nhà ở, đặc biệt là cho các đối tượng chính sách. Luật nhà ở cũng quy định rõ và bổ sung đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, giúp hạn chế tranh chấp và tạo sự ổn định trật tự xã hội.

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, khi được sửa đổi, sẽ tiếp tục đảm bảo sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường bất động sản. Điều này đồng nghĩa với việc tăng thu ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực để tái đầu tư lại vào xã hội như mở rộng trường học, xây dựng công viên, phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Đại hội HoREA lần IV: Các doanh nghiệp bất động sản đoàn kết để vượt khó

Về mặt xã hội, sửa đổi Luật Kinh Doanh Bất Động Sản tạo ra môi trường pháp lý rõ ràng, công khai và minh bạch hơn cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Nó giúp kiểm soát thị trường và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật của tổ chức và cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản. Điều này giúp thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Các tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản cũng được hưởng lợi từ sự hoàn thiện của quy định pháp luật về bất động sản.

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh Doanh Bất Động Sản được dự kiến sẽ có tác động tích cực đến thị trường bất động sản trong nước. Các sửa đổi và bổ sung trong các luật này tạo ra cơ sở pháp lý tốt hơn cho các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường phát triển nhà ở, đa dạng hóa nguồn cung, và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh bất động sản. Đồng thời, các sửa đổi cũng giúp ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.