Sau bao mong ngóng của thị trường, cuối cùng, Ngân hàng Nhà nước chính thức tuyê…

Sau bao mong ngóng của thị trường, cuối cùng, Ngân hàng Nhà nước chính thức tuyên bố không nới room tín dụng trong năm nay.Source