Sale nào gặp qua trường hợp, sổ 120m2 mà thực tế đất chỉ có 100m2 chưa kiểu ngà…

Sale nào gặp qua trường hợp, sổ 120m2 mà thực tế đất chỉ có 100m2 chưa 😵‍💫 kiểu ngày xưa địa chính đo sai hay gõ sai diện tích mà chủ đầu bán cho người sau cũng ko đo lại giờ tới người thứ bao nhiêu rồi dô cứ chỉ đất chỉ chẳng thấy ai trích lục đo, giờ thiếu đất thì mới tranh chấp. Giờ chả biết giải quyết kiểu gì, địa chính thì ko dám ký xác nhận diện tíchSource