'Rối' việc cấp sổ đỏ đất nông nghiệp tự tách thửa


TP.HCM đang xin hướng dẫn cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp tự ý tách thửa. Khi đề xuất này được gửi đi, rất nhiều người khấp khởi hy vọng.

  • Sớm sửa Quyết định 60 về tách thửa trên địa bàn TP.HCM
  • Cấm tách thửa, ‘quản’ đất nông nghiệp
  • Nguyên nhân không đưa đất nông nghiệp vào quy định tách thửa

Source link