Quy hoạch ô bàn cờ tại tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt nhất là Chợ Long Hoa – chợ lớn n…

Quy hoạch ô bàn cờ tại tỉnh Tây Ninh.
Đặc biệt nhất là Chợ Long Hoa – chợ lớn nhất của tỉnh Tây Ninh.
Được thiết kế nhà lồng hình chữ thập trên lô đất hình vuông, xung quanh 8 cửa hướng ra 8 con đường.
Với ý nghĩa: Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, biến Bát Quái.


Source