Quận 3 xin quy hoạch lại toàn quận UBND quận 3 (TP.HCM) sẽ quy hoạch lại toàn q…

Quận 3 xin quy hoạch lại toàn quận

UBND quận 3 (TP.HCM) sẽ quy hoạch lại toàn quận nhằm tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, trong đó có ý định lập phố đi bộ Hồ Con Rùa và phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền.

TTOSource