Phủ xanh bacon 3m vuông Khoe với cả nhà bacon xanh tầng 25 nhà e. Vườn không ph…

Phủ xanh bacon 3m vuông 😎
Khoe với cả nhà bacon xanh tầng 25 nhà e. Vườn không phải đẹp nhất nhưng là duy nhất 😚
Tất cả từ buộc tre nứa, lên tầng gỗ lũa, trồng hay đặt cây gì lên đều một tay ông chồng em nhặt nhạnh 1 năm qua (ảnh before ở cuối bài ạ)
Từ ngày cây bé tí 2 đứa cũng bé xíu xiu, giờ đã xanh ngợp đã mắt hihi , rồi cả những cây xanh trong nhà nữa, tất cả đều vừa vặn và hợp ý vợ 🤣
Ủn mông cho chồng em sẽ có những khoảnh vườn to và đẹp hơn ạ 😝


Source