#phongchobe Góc nhỏ cho 1 em bé 2 tủi chơi tự lập mỗi chiều đi học về. Để mẹ c…

#phongchobe
Góc nhỏ cho 1 em bé 2 tủi chơi tự lập mỗi chiều đi học về.
Để mẹ có thời gian cơm nước , dọn dẹp nhà cửa .
(Toàn bộ đồ của bé e đề order Shopee
Duy nhất có giường là mình thuê đóng)Source