Phòng ngủ nhỏ đã được tận dụng để mở rộng không gian khách – bếp, giúp cho sinh …

Phòng ngủ nhỏ đã được tận dụng để mở rộng không gian khách – bếp, giúp cho sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình đều được quây quần cùng nhau.Source