Ở Sài Gòn, anh chị nghĩ xem có căn hộ nào so sánh được với căn hộ này không hii

Ở Sài Gòn, anh chị nghĩ xem có căn hộ nào so sánh được với căn hộ này không hii


Source