Nhìn các bác có nhà đẹp em luôn ấp ủ mơ ước, sau thời gian cày cuốc vợ chồng em …

Nhìn các bác có nhà đẹp em luôn ấp ủ mơ ước, sau thời gian cày cuốc vợ chồng em cũng có 1 tổ ấm nhỏ nhỏ xinh xinh cùng với 1 khoản nợ khổng lồ.vk em 31-32 nên kinh tế hạn hẹp nên vừa làm vừa trả nợ dần, các bác động viện cho vc e có sk để trả hết nợ nào!Source