Người chơi Chứng thì kêu BDS chuẩn bị đóng băng. Người chơi BDS thì kêu Chứng là…

Người chơi Chứng thì kêu BDS chuẩn bị đóng băng. Người chơi BDS thì kêu Chứng là trò đánh bạc. Ai đúng?Source