“Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối sao” đúng chuẩn rồi.Sẵn đây sắp tới chắc Review…

“Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối sao” đúng chuẩn rồi.
Sẵn đây sắp tới chắc Review tổ chức thi viết ” Góc Khuất của Nghề Môi Giới” nhỉ


Source