**NGHỀ NÀO CŨNG ĐÒI HỎI CHUYÊN MÔN VÀ UY TÍN NHẤT LÀ ĐỐI VỚI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG S…

**NGHỀ NÀO CŨNG ĐÒI HỎI CHUYÊN MÔN VÀ UY TÍN NHẤT LÀ ĐỐI VỚI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP**

Hôm qua, có một người anh cũng đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn bất động sản công nghiệp tại một tỉnh có nền công nghiệp đang phát triển ở phía Bắc nhắn cho mình nội dung sau:

“Đúng thật là anh không làm được kiểu giới thiệu đất công nghiệp cho KHÁCH HÀNG hàng theo kiểu giữa giời: Không cần biết có phù hợp quy hoạch ngành nghề, mục tiêu, .. chưa biết KHÁCH HÀNG có hoạt động được không? Chỉ nhăm nhe % môi giới hoa hồng của giới thiệu là làm”.

Là một người làm trong nghề, mình rất hiểu suy nghĩ của anh và bản thân mình cũng gặp phải rất nhiều trường hợp như anh nói và mình sẽ từ chối hợp tác và giải thích rõ lý do từ chối hợp tác này.

Có một điều rất đặc thù trong ngành bất động sản công nghiệp là Giao dịch bất động sản công nghiệp chỉ thành công khi dự án của Khách Hàng được cơ quan nhà nước cấp phép (trừ giao dịch chuyển nhượng cổ phần/vốn góp) và hoa hồng của nhà tư vấn chỉ nhận được khi dự án của Khách Hàng được cấp phép.

Khi chỉ giới thiệu đất công nghiệp nhưng không biết được ngành nghề của Khách Hàng tại ô đất đó có được cấp phép hay không thì giao dịch có thành công hay không, ngoài ra giới thiệu ô đất cho Khách Hàng mà không đúng ngành nghề thì Chủ đầu tư ô đất có hợp tác với Khách Hàng trong các lần gặp gỡ hay không ? và Chủ đầu tư sẽ đánh giá thế nào về nhà tư vấn ?

Và một điều nữa mà mình đã gặp phải rất nhiều là tình trạng cố tình giới thiệu cho Khách Hàng các ô đất vẫn được cấp phép đúng ngành nghề của Khách Hàng nhưng Khách Hàng đi vào hoạt động sẽ gặp rất nhiều khó khăn (chẳng hạn như không tuyển được người lao động do không cạnh tranh được về lương cho người lao động, . . . ).

Cơ hội đang rất rộng mở cho những ai tham gia lĩnh vực tư vấn bất động sản công nghiệp nhưng tồn tại và phát triển được với nghề, trước tiên cần có chuyên môn và làm việc với tâm sáng, khi đó sẽ có nhiều cơ hội đến với bạn vì một lý do đơn giản là Khách Hàng, Chủ đầu tư hạ tầng cũng như các đơn vị tư vấn bất động sản công nghiệp nào cũng muốn hợp tác với đơn vị chuyên nghiệp và tư vấn chính xác.

#iipvietnam

#tuvanbatdongsancongnghiep

#taodunguytinSource