Ngày mai kichoff dự án Sunshine City lại… thấy cập nhật đã xong pháp lý… chắ…

Ngày mai kichoff dự án Sunshine City lại… thấy cập nhật đã xong pháp lý… chắc là dự án đã ổn hết rồi… chờ ngày mai có thông tim chi tiết Hải cập nhật nhé…Source