Nếu giờ có 50tỷ, thì có những phương án đầu tư hay xây cho thuê như nào để có th…

Nếu giờ có 50tỷ, thì có những phương án đầu tư hay xây cho thuê như nào để có thu nhập thụ động 200tr/th và giá trị bds 50tỷ đó vẫn tăng theo thời gian nhỉ? mọi người cùng tư vấn phương án nhé.

Minh Đức, profile picture

Source