Một vài tập đoàn bđs lớn đang nợ lương và HH của nv. Ae update thêm vài cái tên …

Một vài tập đoàn bđs lớn đang nợ lương và HH của nv🤣. Ae update thêm vài cái tên nhỉ!Source