Một sale tự do đang dùng logo của cty mình để làm biên nhận cọc thuê ( cá nhân s…

Một sale tự do đang dùng logo của cty mình để làm biên nhận cọc thuê ( cá nhân sale đó làm chứng, k có mộc cty) Ae chỉ mình cách giải quyết hợp lý! Thanks
P/s: sale này có cạnh tranh trực tiếp với cty mình.Source